Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


4. Giddens, Anthony könyv

2009.12.06

Szocializáció, és életciklus

- ember: 4-5 éves koráig nem tud életben maradni gondoskodás nélkül.

- szocializáció: az a folyamat, melynek során a ehetetlen csecsemő fokozatosan öntudattal bíró és értelmes személyiséggé válik, aki feltalálja magát abban a kultúrában, melybe beleszületik.

- egymáshoz kapcsolja a különböző nemzedékeket

- a tanulás életciklusunk során végig fennmarad

AZ „AVEYRONI VAD FIÚ”

- 1800.- Dél-Franciaország - Saint-Serin, 11-12 éves fiú

- nincs komolyabb rendellenesség

- módszeres foglalkozások – „állatból emberré”

- nem tanul meg beszélni

- kb. 40 évesen hal meg

GENIE

- kaliforniai lány, aki 10 éves koráig be volt zárva egy szobába

- az anyja vak, a 11 éves fiú intézte az ügyeket

- csípő rendellenesség – anyja szerint fogyatékos

- lekötözték, nem szobatiszta

- anyja megszökött vele

- rehabilitációs osztály – gyors fejlődés

- vizsgálatok – nem szellemi fogyatékos

- túljutottak azon a koron, amikor meg lehet még tanítani beszélni

A csecsemő korai fejlődése

- minden csecsemő veleszületett képessége, hogy érzékelés révén különbséget tud tenni az ingerek között, és azokra képes reagálni

- régen úgy gondolták, hogy az érzékletek tömegében nem tud differenciálni

- gyors hallás-és látásjavulás

Sírás és mosolygás

- sírás: éhség, kényelmetlenség

- mosolygás: velünk született válasz (vakok is)

Csecsemők és gondozóik

- 3 hetes korától meg tudja különböztetni az anyját

- nem mint személyt ismeri fel, hanem jellegzetességeire reagál

- kulturális különbségek

- 7 hónapos korától ragaszkodás

- felismeri, hogy az anyja külön személy

- időérzékelés

- 8-9 hónapos: tárgyak is önállóan léteznek

- kölcsönös tanulás az anya és a gyermek részéről is

Társadalmi válaszok kialakulása

- 1 éves kor körül megváltozik a kapcsolatuk (beszéd és járás miatt)

- játék egyedül, majd társakkal

- PARTEN felosztása

- magányos játék

- párhuzamos tevékenység

- asszociatív játék

- kooperatív játék

- fegyelem és önkorlátozás

- 5 éves korára autonóm személy

Kötődés és kapcsolatvezetés

- erre a szintre való eljutáshoz szülő vagy más felnőtt éveken át tartó gondoskodása szükséges

- BOWLBY: az a gyerek aki nincs szoros és szeretetteljes kapcsolatban az anyjával, később súlyos személyiségzavaokkal fog küzdeni.

- anyamegvonás elmélete – az anya szülés utáni halála miatt a gyerek szorongani fog

- HARLOW: izolált majmok

- Bowlby elméletének vizsgálata rézuszmajmokkal

- elszigetelés – viselkedési zavarok

- nincs interakció

- a normális viselkedés kialakulásához fontos a kötődés

- kapcsolatvesztés a csecsemőknél

- nem feltétlenül az anya jelenléte szükséges

- a lényeg, hogy stabil kapcsolatot tudjon kialakítani minimum egy emberrel

- 6 hó-4 év - szorongás jelei

- hosszú távú hatások

- a szoros korai kapcsolattól való megfosztottság gyakran okoz tartós viselkedészavarokat

- retardált beszéd- és szellemi fejlődés

Elméletek a gyermek fejlődésről

- éntudat: felismeri-e, hogy másoktól különálló identitása van?

Freud és a pszichoanalízis

- viselkedésünket a tudattalan irányítja

- a csecsemő olyan energiával bír, amit tehetetlensége miatt nem tud megfékezni

- meg kell tanulnia, hogy szükségletei nem elégülhetnek ki azonnal

- ödipális szakasz – komplexus

- elméletének bírálatai

George Herbert Mead elmélete

- A pszichikum, az én és a társadalom c. műve

- a csecsemő a körülötte lévők cselekedeteinek utánzásával válik társadalmi lénnyé – ennek módja a szerepjáték

- szerepátvétel – kialakul az éntudat

- akkor alakul ki az éntudat, ha megtanuljuk megkülönböztetni az I-t a me-től

- me – társadalmi én

- kell, hogy a gyerek úgy lássa önmagát, ahogyan mások látják őt

- 8-9 év – szervezett szabályjátékok – értékek és erkölcsi szabályok megértése

- „általános másik” – erkölcsi szabály, kultúra értékei

Piaget – kognitív fejlődés

- a gyerekek az információkat szelektálják, értelmezik

- szenzomotoros szakasz – 0-2 éves korig

- nem tudja magát megkülönböztetni a környezetétől

- művelet előtti szakasz – 2-7 éves korig-

- magas szintű nyelv elsajátítás

- még nem képes szisztematikusan alkalmazni bővülő értelmi képességeit

- a saját nézőpontjából látja a világot

- nincs összefüggő beszélgetés

- nincs mennyiség, okság, sebesség, súly

- konkrét műveletek szakasza – 11 éves korig

- elvont logikai fogalmak

- formális műveleti szakasz – 11-15 éves korig

- elvont és hipotetikus eszmék megértése

- Margaret DONALDSON kritikája

- a felnőttek is egocentrikusak, mint a gyerekek

- PIAGET a felnőttek nézőpontjából fogalmazta meg a gyerekek feladatait a kutatása során (probléma)

A különböző elméletek összefüggései

- a csecsemő az első 3 hónapban nem érti a körülötte lévő tárgyak és személyek jellegét

- 2 éves korig öntudatlanul tanul, mivel nincs éntudata

- az autonóm személyiség kibontakozása érzelmi feszültségekkel jár

Szocializációs közegek

- azokat a csoportokat, vagy társadalmi helyzeteket, melyekben a szocializáció alapvető folyamatai végbemennek, szocializációs közegeknek nevezhetjük

Család

- szűk családi körben zajló szocializáció

- előnytelen szocializációs környezet – erőszak, megrontás

- fontos, hogy milyen környéken laknak és a társadalmi helyzet is

- a gyereknevelés és fegyelmezés

- eltérő szocializációs közeg

Kortárs kapcsolatok

- hasonló korú gyerekek baráti közössége

- életkori osztályok – változó jogok és kötelezettségek a növekedés során

- gyerekkor, ifjú harcos, öreg harcos, ifjú vén, öreg vén

- kölcsönös egyetértésen alapulnak

- a viselkedési szabályok szabadon alakíthatóak

Iskolák
-
szabályozott folyamat – maghatározott tárgyak és tanterv

- rejtett tanterv – a tanulási folyamat szabályozója

- a gyerekek felszabadulhassanak társadalmi hátterük korlátai alól az iskolában

- az oktatás megerősíti az egyenlőtlenségeket

Tömegkommunikációs eszközök

- nyomtatott sajtó – elektronikus eszközök

- a TV-s hír elfogadottabb az újsággal szemben

- vizsgálat – bizonyos műsortípusok hatása a nézőkre

Más szocializációs közegek

- munka

- lakóhely

 

Reszocializáció

- a korábban követett értékektől és viselkedésformáktól jelentősen eltérő mintákat kell elsajátítaniuk a felnőtt embereknek

- karcerszervezet: olyan intézmény, ahol elszigetelik a külvilágtól, és szigorú rendszabályok vannak.

Koncentrációs táborok lakóinak viselkedése

- ’30-’40-es évek – Brunó BETTLEHEIM

- gyors és radikális változások

- a személyiség összeroppant a bizonytalanság hatására

- „élő csontváz” vagy gyerekes viselkedés

- „öreg foglyok” – átestek a reszocializáción (1év)

- viselkedésük hasonlított a lágerőrökéhez

„Agymosás”

- szigorú kihallgatás

- ellenállás a nyomásnak

- a válsághelyzetben a szocializáció megfordul

- az elsajátított viselkedésformákat elveszíti

- olyan mint egy szorongó kisgyerek

Az életút

Gyermekkor

- világosan elkülönülő életszakasz

- csecsemőkor és gyermekkor közti szakasz

- ARIÉS – gyermekkor a középkorban nem létezett

- „kis felnőttek”

- gyerekmunka

- ma már saját jogok, gyerekközpontúság

Serdülőkor

- „tizenéves” fogalma

- „tinédzserkor” fogalma

Fiatal felnőtt

- „kilépés a közösségből”

- tanulás meghosszabbodása

Érett felnőtt kor

házastárs keresése egyénileg

„jövőoritetáltság”

Öregkor

tradicionális társadalom – tekintély

nyugdíjban szegényebbekké válnak

megnőtt a 65 év felettiek aránya

A halál és a nemzedékek váltakozása

- vallásos hit meggyengülése

- Elisabeth Kübler – Ross

  1. szakasz – tagadás, 2. szakasz – düh, 3. szakasz – alkalmazkodás, 4. szakasz – depresszió, 5. szakasz – elfogadás

- tudattalan képzeletek – felszínre kell hozni, ha méltósággal akarunk meghalni