Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


PR meghatározások - Pr szótár

2009.12.06

A public relations meghatározása
Kölcsönös előnyökön alapuló kommunikáció és kapcsolatok tudatos szervezése, melynek célja az egyének, szervezetek és környezetük közötti megértés, valamint a bizalom megteremtése, fenntartása.

A public relations feladatai
A public relations irányítási funkció, mely a szervezet céljai iránt megnyilvánuló társadalmi konszenzus és bizalmi légkör kialakulását célozza.
A szervezet külső és belső környezete közötti kommunikációs kapcsolatok és folyamatok kutatása, elemzése, tervezése, szervezése, kivitelezése és kiértékelése. A public relations -t gyűjtőfogalomnak tekintjük.

Belső public relations- Internal public relations
A szervezet vezetőinek a szervezet tagjaival, illetve azok csoportjaival, érdekképviseleteivel, valamint a tulajdonosokkal folyamatosan fenntartott kommunikációs- és kapcsolatszervező tevékenysége.
A szervezet tagjainak és csoportjainak egymás között kialakított folyamatosan fenntartott kommunikációs és kapcsolatszervező tevékenysége.

Vezetői-alkalmazotti kapcsolatok
A szervezet vezetőinek az alkalmazottakkal kialakított és folyamatosan fenntartott kommunikáció-, és kapcsolatszervezése.

Vezetői-érdekképviseleti kapcsolatok
Kommunikáció- és kapcsolatszervezés a szervezet belső környezetében működő érdekképviseleti, valamit érdekvédelmi szervekkel, illetve ezek egyéni tagjaival.

Vezetői-tulajdonosi kapcsolatok
A szervezet vezetőinek a szervezet tulajdonosaival kialakított és folyamatosan fenntartott kommunikáció-, valamint kapcsolatszervezése.

Belső szervezeti kapcsolatok
A szervezeten belül működő egységek közötti (vertikális, horizontális) kommunikációs kapcsolatok szervezése.

Szervezeti public relations - Corporate public relations
A szervezet küldetésének, filozófiájának, stratégiájának megfelelő kommunikációs- és kapcsolatszervező tevékenység, a szervezet iránti bizalom kialakítása, és folyamatos fenntartása érdekében.

Szervezeti azonosság - Corporate Identity
Egy szervezetet meghatározó jellemző tulajdonságok, intézkedések összessége, melyek azonosítják a szervezetet önmagával, illetve megkülönböztetik más szervezetektől.
A public relations feladata a szervezeti azonosság és megkülönböztethetőség kialakítása a tudatos kommunikációs és kapcsolatszervező tevékenység által.

Szervezeti kultúra - Corporate Culture
A szervezet és tagjai által kialakított és elfogadott értékrend, normatíva, etika, magatartásforma, tudás, tapasztalat, melyet a szervezet megőriz, átörökít, megújít.
A pr feladata - a humánerőforrás szervezettel együttműködve - a szervezeti kultúra fejlesztése, annak a külső és belső környezettel való elfogadtatása.

Szervezet Image - Corporate Image
A szervezet külső és belső tulajdonságai valamint azok megjelenési formája, képe, képmása, melyre a szervezet tagjai továbbá a szervezet külső és belső környezete is hatással van.

Szervezeti Brand - Corporate Brand
A közvélemény-csoportok tudatában kialakult szervezethez kapcsolódó eszmei értékek összessége.

Szervezeti formavilág - Corporate Design
A szervezet formavilága, a szervezeti identitásból fakadó vizuális arculati elemek összessége.

Külső public relations - External public relations
A szervezet külső környezetével kiépített és folyamatosan fenntartott kommunikáció- és kapcsolatszervezés.

Termék, Szolgáltatás, Tevékenység public relations - Product public relations
Értékesítés centrikus információcsere, a szervezet teljes pr tevékenységének az a része, amely a marketing aktivitás bizalmi környezetét alakítja ki.

Termék, Szolgáltatás, Tevékenység Image
A termék, a szolgáltatás, a tevékenység felhasználói körének tudatában kialakult kép és képmás.

Termék, Szolgáltatás, Tevékenység Brand
A közvélemény csoportok (felhasználók, megrendelők, fogyasztók) tudatában a termékről, szolgáltatásról, tevékenységről kialakított vélemények összessége.

Termék, Szolgáltatás, Tevékenység Design
Egy bizonyos termék, szolgáltatás, tevékenység megjelenése, képe, formája, mely a kipróbálás nélküli megkülönböztethetőséget és azonosíthatóságot segíti.

Public Affairs - Társadalmi nyilvánossági kapcsolatok
A szervezet olyan kapcsolatainak összessége, melyet a társadalom, vagy a társadalom valamely csoportjának irányában saját céljai érdekében alakít ki és tart fenn.

A Public Affairs gyűjtőkategória:

- kormányzati kapcsolatok
- önkormányzati kapcsolatok
- érdekképviseleti kapcsolatok
- kisebbségi kapcsolatok
- civil szféra kapcsolatok (NGO)
- Társadalmi ügyek kezelése (Issue Management)
- Public Interest

Kormányzati kapcsolatok
Információcsere a törvényhozói, jogszabály-alkotói és végrehajtói hatalom képviselői és a szervezet között.

Önkormányzati kapcsolatok
A szervezet működési területén található közösségekkel, önkormányzatokkal, illetve egyénekkel fenntartott kapcsolat és kommunikáció szervezése.

Érdekképviseleti kapcsolatok
Információcsere szervezése a társadalomban működő érdekképviseleti szervekkel, illetve ezek egyéni tagjaival.

Kisebbségi kapcsolatok
A társadalomban sajátos helyzetük alapján elkülönülő kisebbségi csoportokkal kapcsolatos kommunikáció szervezése.

Civil szféra kapcsolatok (NGO)
A szervezet társadalmi felelősségének publicitása céljából a civil szférával fenntartott kapcsolat és kommunikáció szervezése.

Társadalmi ügyek kezelése - Issue Management
A társadalom egészét, illetve csoportjait foglalkoztató és a szervezetet érintő kérdések kezelése és kommunikációjának szervezése.
vagy
A társadalmi környezet által a szervezet, illetve annak tevékenységét várhatóan befolyásoló lényeges és fontos kérdések, problémák előre látó felismerése, kezelése és kommunikációjának szervezése.

Public Interest
A társadalom egészében, illetve annak csoportjaiban felmerülő döntési alternatívák vagy várható attitűdváltozások előkészítése, előmozdítása racionális és emocionális érvek kommunikálásával, kommunikációjának segítésével.

Ágazati kapcsolatok - Industry Relations
A partnerekkel és versenytársakkal történő kommunikációs kapcsolatok szervezése.

Szakmai kapcsolatok - Professional Relations
A szervezet szakterületéhez kapcsolódó tudományos, oktatási, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel történő kommunikáció szervezése.

Ügyfélkapcsolatok - Consumer Relations
A fogyasztókkal, ügyfelekkel, vevőkkel kialakított és fenntartott kommunikáció és kapcsolatok szervezése. (Nem közvetlen eladásösztönző tevékenység, de elősegítheti azt az értékesítési tevékenység bizalmi környezetének alakításával.)

Pénzügyi kapcsolatok - Financial Relations
A szervezet és a tulajdonosok, a befektetők, a részvényesek, a kötvényesek, a támogatók, a hatóságok, a gazdasági környezet szereplői közötti kommunikáció és kapcsolatok szervezése.

A Pénzügyi kapcsolatok gyűjtőkategória:

- befektetői és befektetési kapcsolatok
- kapcsolattartás a részvényesekkel
- kapcsolattartás a tulajdonosokkal
- pénzügyi szervezetekhez és hatóságokhoz fűződő kapcsolatok

Befektetői és befektetési kapcsolatok
A szervezet és az intézményi, egyéni és dolgozói befektetők közötti kommunikáció szervezése.

Részvényesi kapcsolatok
A szervezet és a tulajdonosok, részvényesek közötti kommunikációs kapcsolatok szervezése.

Pénzügyi szervezeti kapcsolatok
A szervezet és a pénzügyi környezet szereplői közötti kommunikáció szervezése.

Média kapcsolatok - Media Relations
A nyomtatott és elektronikus média intézményeivel, a szerkesztőségekkel, a kiadókkal és azok munkatársaival, valamint az újságírókkal fenntartott kapcsolatok szervezése a szervezet *publicitása érdekében, a szervezet iránti érdeklődés fenntartásával.

A Média kapcsolatok gyűjtőkategória:

- kiadói kapcsolatok
- szerkesztőségi kapcsolatok
- újságírói kapcsolatok

Publicitás
A kiválasztott médiumokon keresztül egy szervezet vagy személy érdekében tervezett, hírértékűvé formált üzenetek terjesztése.

Válságkommunikáció - Crisis Communication
Válsághelyzetben a szervezet működési zavarainak leküzdését szolgáló kommunikációs szaktevékenység, melynek során hírek és információk továbbítása történik.

Változáskommunikáció
A szervezetet érő hatások, valamint a külső és belső feltételek módosulása miatt szükségessé váló kommunikáció.
vagy
A szervezetet érintő társadalmi, környezeti hatások külső és belső feltételeinek módosulása miatt szükségessé váló célirányos kommunikáció szervezése

A public relations legismertebb módszerei, formái

1. Személyes kommunikációs módszerek, formák
1.1. Személyes kommunikáció szóban
1.1.1. Megbeszélés
1.1.2. Viták, párbeszédek
1.1.3. Előadás, előadói körút
1.1.4. Információ kiszivárogtatás
1.1.5. Telefonbeszélgetés
1.1.6. Magyarázat
1.1.7.Közmeghallgatás
1.1.8. Fogadóóra
1.1.9.Üzemlátogatás (tájékoztatás, tájékozódás)
1.2. Személyes írásos kommunikáció
1.2.1. Személyre szóló postai levelezések, e-mail
1.2.2. Írásos hírmagyarázatok
1.2.3. Telefaxos üzenetek
2. Csoportkommunikációs módszerek, formák
2.1. Rendezvények
2.1.1. Konferencia típusú rendezvények
2.1.1.1. Kongresszusok, szimpóziumok, szemináriumok, szakmai vitasorozatok
2.1.1.2.Tájékoztatók
2.1.1.3. Értekezletek, tanácskozások
2.1.1.4. Fórumok
2.1.1.5. PR oktatási, képzési, továbbképzési formák
2.1.2. Bemutató típusú rendezvények
2.1.2.1. Pr jellegű szakmai kiállítások
2.1.2.2. Prezentációk
2.1.2.3. Üzemlátogatások
2.1.3. Komplex rendezvények
2.1.3.1. Nyilvános napok
2.1.3.2. Állami nemzeti ünnepségek
2.1.3.3. Jubileumi, avatási ünnepségek
2.1.3.4. Külföldi és hazai delegációk látogatásai, fogadásai
2.1.3.5. Kiállítások, bemutatók
2.1.3.6. Belső rendezvények
2.1.3.7. Road-show
3. Tömegkommunikációs módszerek, formák
3.1. Sajtókonferenciák
3.2. Sajtótájékoztatás
3.3. Interjúk, tudósítások
3.4. Sajtóháttér beszélgetések
3.5. Média pool, riport utak
3.6. Kerekasztal-beszélgetések
3.7. Sajtó reggeli / ebéd / vacsora stb.
3.8. Talk-show
4. Egyéb módszerek, formák
4.1. Lobbyzás
4.2. Támogatás
4.2.1. Szponzorálás
4.2.2. Mecenatúra
4.2.3. Fund-raizing

A public relations eszközei

1. A személyes kommunikáció eszközei
1.1. Vitavezetés
1.2. Párbeszéd
1.3. Előadás
1.4. Levelezés
1.5. Telefon, telefax, e-mail
1.6. Üdvözlő- és névjegykártya, naptárak, meghívók, oklevelek, matricák, címkék, térképek, sajtómappák stb.
2. A csoportkommunikáció eszközei
2.1. Hagyományos nyomtatványok
2.1.1.Tájékoztató kiadványok (leporelló)
2.1.2.Szervezeti beszámoló anyagok (éves, negyedéves jelentések)
2.1.3. Hírlevelek (News Release)
2.1.4. Aktuális cikkajánlások
2.2. Image-formáló nyomtatványok
2.2.1. Arculati kézikönyvek, brossúrák
2.2.2. Fogadó dossziék
2.2.3. Termék, szolgáltatás prospektusok
2.2.4. Zárt területi plakátok, reklámtáblák
2.2.5. Állandó és ideiglenes kiállítási anyagok
2.2.6. Faliújságok, hirdetések
2.3. Audiovizuális PR eszközök
2.3.1. Diaképek, írásvetítő fóliák, szemléltető eszközök
2.3.2. PR filmek, videók
2.3.3. Diaporáma, multivizió
2.3.4. Multimédia
2.3.5. Számítógépes prezentáció
2.3.6. Computer-animáció
3. A tömegkommunikáció eszközei
3.1. Nyomtatott és elektronikus média
3.1.1. Nyomtatott média
3.1.1.1. Napilapok
3.1.1.2. Heti-, kétheti- havi lapok
3.1.1.3. Magazinok, folyóiratok stb.
3.1.1.4. Periodikák, Évkönyvek stb.
3.1.2. Elektronikus eszközök
3.1.2.1. TV
3.1.2.2. Teletext
3.1.2.3. Rádió
3.1.2.4. WEB
3.1.2.5. On-line magazinok, portáloldalak
3.1.2.6. Online kapcsolatok: fórum, hírlevél, levelezőlista