Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Stratégia és üzleti terv

2009.05.25

A tervezés szerepe a vállalkozásoknál

A vállalkozások működésének és fejlődésének érdekében meg kell vizsgálni a lehetséges jövőbeli lehetőségeket, feltételeket.

-Tervek kidolgozása különböző időtávra.

-A tervezés folyamatában a hangsúly a jövőkép kialakításán van.

-Tervek: mit akar csinálni a cég és hogyan.

-A tervezésnél alakulnak ki a vállalati célok, melyek megvalósításához szükséges programokat alakítanak ki.

A tervezés időtávjai:

1.      Hosszútávú tervek: /10-15 évre/

Előrevetítés, de nem nagyon konkrét.

2.      Középtávú tervek: /2-4 évre/

Belátható szintű.

3.      Rövidtávú /1 évre/

Jelleg alapján:

1.      Stratégiai tervek: /hosszú távra/

2.      Üzleti tervek

3.      Operatív tervek

A szervezet szintjétől függően:

1.      Vállalati szintű tervek

2.      Üzleti szintű tervek.

3.      Műhelyszintű tervek.

A vállalkozások működésében és fejlődésében a stratégia és az üzleti tervek játszanak fontos szerepet.

Vállalati stratégia

A stratégia szerepe:

Olyan koncepció, amely meghatározza a vállalkozás hosszútávú célkitűzéseit és előirányozza a célok megvalósításához szükséges erőforrásokat és a fontosabb fejlesztési akciókat.

-A stratégia azért fontos, mert a környezeti lehetőségeket és a forrásokat hangolja össze.

-A vállalkozásoknak a külső környezettel kell jól együttműködnie /piaci környezet/. A külső környezetnek vannak lehetőségei, de veszélyei is. A vállalkozásoknak ezeket fel kell tárni, elemezni, értékelni, kidolgozni a lehetőségek kihasználhatóságát, a környezeti változásokhoz képes legyen alkalmazkodni.

-A környezetet milyen módon és mértékben képes befolyásolni.

-A vállalatoknak a környezeti viszonyok vizsgálatánál figyelembe kell vennie a meglévő adottságokat és a bővítési lehetőségeket.

-A vezetés feladata a stratégia kialakítása és megvalósítása, a menet közbeni tapasztalatok visszacsatolása.

-A vállalati stratégia a tervezési folyamatokban alakítható ki.

-A tervezésnél a stratégiai erőirányzatokhoz elemzési és előrejelzési módszer használható fel.

-A hosszútávú célok megfogalmazása minden cégnél szükséges.

-A kis- és közepes vállalkozásoknál a stratégiai irányokat egyedi döntésekkel lehet kialakítani.

A stratégiai tervezés folyamata: /sokrétű folyamat/

1.      Stratégiai elemzés

A vállalatok külső- és belső környezetének feltárása.

2.      A vállalatok küldetésének és stratégiai céljainak megfogalmazása.

3.      Az alternatívák kidolgozása és és döntés a legcélszerűbb stratégiáról.

4.      A stratégiai akció megtervezése.

-Ezek biztosítják a fejlesztési célok megvalósítását.

Több szinten zajlik:

a.      Vállalati szintű stratégia:

Meghatározza az egész szervezetre nézve a legfontosabb stratégiai célokat, fejlesztési programokat.

b.      Üzleti egységek stratégiái:

Az egyes üzleti egységek stratégiai előirányzatait dolgozza ki.

c.       Funkcionális stratégia:

A vállatok alapvető szakmai területeire határozzák meg a célokat.

A vállalkozási stratégia főbb tartalmi elemei:

1.      A vállalkozás küldetése.

2.      Működési köre.

3.      Piaci versenyhelyzete.

Mindig ezek fejlesztéséhez kell irányokat, fejlesztéseket és akciókat meghatározni.

A vállalkozás küldetése:

A stratégiai törekvések rövid összefoglalása. Jelzi a dolgozók és a külső környezet felé is, hogy a cég mire törekszik és melyek azok az értékek, melyek a legfontosabbak a vállalkozások tevékenységében.

Működési kör:

Azt mutatja meg, hogy

-milyen piaci igényeket akar kielégíteni a vállalkozás.

-milyen fogyasztói igényeket akar kielégíteni.

-a piaci igényeket hogyan, milyen módszerekkel akarja kielégíteni.

A stratégiai tervezés folyamatában elemezni kell a működési kört és azt, hogy ezt hogyan célszerű a jövőben továbbfejleszteni. A stratégiai tervezés keretében elemezni kell, hogy a vállalkozásnak a piacon milyen a versenyhelyzete, és ezt a jövőben milyen körülmények befolyásolják. A versenyhelyzet elemzését célszerű a vállalkozások egészére és az üzleti egységekre is elvégezni.

A vállalkozások versenyhelyzetének külső- és belső tényezői:

Külső tényezők:

Vizsgálni kell, hogy

-milyen az erőviszony a vállalkozások és a versenytársak között.

-a versenytársak elégedettek-e a jelenlegi helyzetükkel ill. várható-e irányváltás.

-a versenytársak elégedetlenek a helyzetükkel, milyen irányú és intenzitású lépések várhatóak.

-hol és mennyire sebezhetőek a versenytársak.

-milyen akciók váltanának ki veszélyes ellenreakciókat versenytársak részéről.

A külső környezeti tényezőkhöz tartozik a szállítókkal és a beszállítókkal való kapcsolat.

Belső tényezők:

Vizsgálni kell, hogy

-a berendezések, gépek mennyire korszerűek.

-a termékek korszerűségét, minőségét.

-a munkaerőmorált.

-az alakalmazott árakat.

-a költséggazdálkodást.

A stratégiai tervezés folyamatában elemezni kell a vállalkozás erős és gyenge pontjait.

SWOT elemzés:

-erős pontok, gyengeségek

-lehetőségek

-veszélyek

A stratégia főbb fajtái:

a.      különböző tartalom

b.      alapvető cél: versenyelőny

2 lehetséges módja:

-Olcsó termelés, hogy kedvező árral lehessen megnyerni a fogyasztót.

-A terméknek olyan megkülönböztető tulajdonságai vannak, mellyel minden vevőt ki tudunk elégíteni.

A vállalkozás milyen terjedelmű piacon kíván előnyhöz jutni.